מזכירות המחלקה

לימודי האנגלית האוניברסיטאיים אינם נכללים במחלקה לשפות זרות. בכל שאלה ניתן לפנות ליחידה ללימודי אנגלית - 04-8240433. 

ראש החוג: ד"ר שרון הלוי
שעות קבלה
קומה 12 חדר 1202 מגדל אשכול
דואר אלקטרוניThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אוניברסיטת חיפה הר הכרמל 31905
טלפון04-8240761
פקס: 04-8249155

עוזר מנהלי לראש החוג :
גב' טובה גולן
קומה 12, חדר 1202 מגדל אשכול
שעות קבלה: ימים א' עד ה'
טלפון: 04-8240358
פקס: 04-8249155
דוא"לThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת תלמידים
: גב' כלנית נחשון
קומה 12, חדר 1202 מגדל אשכול
שעות קבלה: ימים א' עד ה' בין השעות 9:00-13:00
טלפון: 04-8249279
דוא"ל: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.מרכזת תלמידים
: גב' מורן סכס
קומה 12, חדר 1202 מגדל אשכול
שעות קבלה: ימים א' עד ה' בין השעות 9:00-13:00
טלפון: 04-8288261
דוא"ל: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 


כתובת למשלוח דואר:
אוניברסיטת חיפה
החוג ללימודים רב תחומיים
הר הכרמל חיפה 31905