סגל המחלקה

ד"ר דורותה בורדה פישר סגל אקדמי/פולנית
רינת דוברט סגל אקדמי/גרמנית 04-8240127 פנימי:2127
ד"ר איוור לודלם סגל אקדמי/יוונית עתיקה ולטינית 04-8240135 פנימי:2135
חיסוס מוהדנו סגל אקדמי/ספרדית 04-8288408 פנימי:8408
ד"ר אנג'ליקי קומנודיס סגל אקדמי/יוונית מודרנית 04-8288408 פנימי:8408
דנה לוי סגל אקדמי/איטלקית 04-8288408 פנימי:8408
ד"ר נטליה רויטברג סגל אקדמי/רוסית 04-8240434 פנימי:2434
סופי שטרן סגל אקדמי/צרפתית